ข่าวสารล่าสุด

ประชุมวางแผนงาน (Project Kick Off Meeting)

nakornb 0 31

ประชุมวางแผนงาน (Project Kick Off Meeting) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
อัลบั้มรูป...

เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)

nakornb 0 52

บนแนวคิด "Power of Unity" และเป็นวันเริ่มโครงการ (Kickoff)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 14.30 น.
อัลบั้มรูป...

พิธีลงนามสัญญา

nakornb 0 34

พิธีลงนามสัญญา "โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)"
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท I Am Consulting Co.,Ltd.
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น.
อัลบั้มรูป...

การจัดทำระบบเงินสำรองจ่าย และใบนำส่งเงินส่วนการคลัง

nakornb 0 30

บุคลากรด้านเจ้าหน้าที่นักวิชาการเงิน และผู้บริหารของส่วนงานที่มีวงเงินสำรองจ่ายภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น.  
อัลบั้มรูป...

RSS