ข่าวสารล่าสุด

การจัดทำระบบเงินสำรองจ่าย และใบนำส่งเงินส่วนการคลัง
nakornb

การจัดทำระบบเงินสำรองจ่าย และใบนำส่งเงินส่วนการคลัง

บุคลากรด้านเจ้าหน้าที่นักวิชาการเงิน และผู้บริหารของส่วนงานที่มีวงเงินสำรองจ่ายภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง
ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น.  
อัลบั้มรูป...

Next Article พิธีลงนามสัญญา
Print
210

x