ข่าวสารล่าสุด

พิธีลงนามสัญญา

พิธีลงนามสัญญา

พิธีลงนามสัญญา "โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)"
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท I Am Consulting Co.,Ltd.
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น.
อัลบั้มรูป...

Previous Article การจัดทำระบบเงินสำรองจ่าย และใบนำส่งเงินส่วนการคลัง
Next Article เปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)
Print
171

x